UNHCR ຮຽກຮ້ອງ ໂຈະ ການເນຣະເທສຂອງ ທະນາຍຄວາມ Lu Siwei

ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົງການສຫະປະຊາຊາຕ ຂອງຜູ້ຫລີ້ພັຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ໂຈະ ການເນຣະເທສຂອງ ທະນາຍຄວາມ Lu Siwei ສົ່ງກັບໄປຈີນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຜູ້ກ່ຽວ ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງລາວ ທີ່ ອາເມຣິກາ.
(UNHCR ຖແລງການ)
UN Experts Urge Laos to Halt Deportation, Release Chinese Lawyer