ຊອກຫາຂາຍມູນມັງສັງຂະຫຍາ ແດ...ກ

ຣະບອບໃໝ່ອັນເນົ່າເໝັນ: ວຽກບໍ່ເຮັດງານບໍ່ສ້າງ ຊອກຫາຂາຍມູນມັງສັງຂະຫຍາ ແດ…ກ ແລະຂາຍຊັພຍາກອນຂອງຊາຕກິນຢ່າງດຽວ. ປະຊາຊົນທຸກຍາກລຳບາກ ເງິນເຟີ້ ເສຖກິຈຝືດເຄືອງ ຊ່າງຫົວແມ່ງມັນ, ພັກລັກລ່ຳລວຍ ເປັນພໍ.