ຂໍອວຍພອນໃຫ້ ປທນ. ທຣັມ

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ ປທນ. ທຣັມ ແລະຄອບຄົວ ໂຊກດີປີໃໝ່ 2021