ทหารพม่ายิงใส่ผู้ประท้วงใน “มัณฑะเลย์” ตัดสัญญาณอินเตอร์เนต

ทหารพม่ายิงใส่ผู้ประท้วงใน “มัณฑะเลย์” ตัดสัญญาณอินเตอร์เนต เด็กมัธยมเดินขบวนกลางกรุงเนปิดอว์