ໃນຣັຖສານ ພະມ້າໃຫ້ທະຫານມາຢູ່ແຖວຫນ້າ

ພີ່ນ້ອງໄທໃຫຍ່ ຣັຖສານ
ສູ້ໆໆໆ