ຜູ້ພິພາກສາສານພະມ້າອອກມາປະທ້ວງ

ສານຜູ້ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມ ຍັງອອກມາປະທ້ວງ
ບໍ່ແມ່ນທັມະດາເດີ

ຕໍາຣວດກໍອອກມາປະທ້ວງ