ປະຊາຊົນພະມ້າ ເດີນຂະບວນທຸກມື້

ຈັ່ງແມ່ນເພີ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງການເປັນປະຊາທິປະໄຕນີ້