ປູຕິນ ປົ່ງໜວດ ຮິຕເລີ

ຂ່າວລືກັນແຊວຊະ ວ່າ: ເຖົ້າ ປູຕິນ ປົ່ງໜວດ ຮິຕເລີ ວ່າຊັ້ນ