ວາດີເມັຽ ປູຕິນ ຜີປ່າຊາຕານ ເກີດມາເພື່ອຂ້າມະນຸສ

ວາດີເມັຽ ປູຕິນ ຜີປ່າຊາຕານ ເກີດມາເພື່ອຂ້າມະນຸສ