ປທນ. ທຣັມ ເປີດບໍຣິສັດ social media ໃໝ່ເອງ

ປທນ. ທຣັມ ເປີດບໍຣິສັດ social media ໃໝ່ເອງ ແລະຄາດວ່າຈະໃຊ້ບໍຣິການໄດ້ ໃນຕົ້ນປີໜ້າ