ຜູ້ໃຊ້ Social Media ເກືອບທົ່ວໂລກ ວິຈັຍວິຈານເຄື່ອງໝາຍຕົວ Z

Social media users are speculating about what the symbol could mean.
ຜູ້ໃຊ້ Social Media ເກືອບທົ່ວໂລກ ວິຈັຍວິຈານ ຕ່າງໆນາໆ ເຖິງ ເຄື່ອງໝາຍ ຕົວ Z ທີ່ຕິດຢູ່ຕາມ ຣົຖບັນທຸກ, ຣົຖຍານເກາະ, ຣົຖຖັງ ແລະອຸປກອນອື່ນໆ ຂອງກອງທັພຣັສເຊັຽ ທີ່ເລື່ອນເຂົ້າໄປໃນ ປະເທສ ຢູເຄຣນ

ລິ້ງ

World War “Z” ? ຊັ້ນບໍ?
:rofl: :rofl: :rofl: