ຣັສເຊັຽ ເຂົ້າຢຶດ Luhansk and Donetsk ແລ້ວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ຕາມນີ້