ສະບາຍດີປະຊາທິປະໄຕ EP53 ອອກອາກາສ July 24, 2021 #iFreedomTV

ສະບາຍດີປະຊາທິປະໄຕ EP53 ອອກອາກາສ July 24, 2021

https://www.facebook.com/laohumanrights/videos/392022668920153